RakaBall เว็บเช็คราคาบอล แม่นยำที่สุดในไทย

เช็คผลบอลสด บ้านผลบอล เว็บเช็คราคาบอลที่แม่นยำมากที่สุด

ข่าวกีฬาออนไลน์

ยกเหล็กเปิดอบรมผู้ฝึกสอนขั้นกลางมุ่งพัฒนาศักยภาพโค้ชทั่วประเทศ

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นกลาง ประจำปี 2565 เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการกีฬาของสโมสรสมาชิก

นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และประธานผู้ตัดสินและจัดการแข่งขัน เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นกลาง ประจำปี 2565 ที่ห้องจัดเลี้ยงเวอเรนด้า โรงแรมบ้านไทยบูทีค กรุงเทพมหานคร เมื่อ 24 ส.ค.65

สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.65 โดยมีผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักในสังกัดสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เข้าร่วมจำนวน 47 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏฺิบัติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านกีฬายกน้ำหนัก

ในวันแรก ภาคเช้าเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏกติกา และศัพท์ควรรู้สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก โดย ดร. สิริลักษณ์ ทัดมั่น ต่อด้วย อ.เอกวิทย์ แสวงผล ที่มาให้ความรู้ในทฤษฎีและการฝึกกีฬายกน้ำหนัก ก่อนที่ภาคบ่ายจะฝึกภาคปฏิบัติในด้านการทำงานของกล้ามเนื้่อและข้อต่อ ตลอดจนการศึกษาองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายและการฝึกความแข็งแรง

ทั้งนี้ ตลอดการอบรมในวันแรก ผู้เข้าร่วมงานได้รับการถ่ายทอดความรู้และควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ที่ตั้งใจจะยกระดับผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการกีฬาให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปพัฒนาวงการกีฬายกน้ำหนักของประเทศต่อไป

Share this: